Pipor

OBS! En bokningsavgift på 500:- debiteras vid beställning. Resterande belopp debiteras efter godkänd licensansökan. När du bokar en licenspliktig del så mailar vi ut licensdokument och när polisens handläggning är klar slutfakturerar vi delen. Bokningsavgiften dras då av på fakturan. Fraktkostnad för licenspliktiga delar är 250:- och den kostnaden läggs till på slutfakturan om inte delen hämtas på plats i Enköping.
Observera att om tillstånd ej meddelas så betalas inte bokningsavgiften tillbaka.

Licenspliktiga delar kan också köpas utan att separat licens behöver sökas, förutsättning för detta är att originaldelen lämnas in till oss i inbyte. Vi ombesörjer sedan inlämning hos Polisen för skrotning. Meddela oss vid beställning om ni vill använda det tillvägagångssättet.