Vapenköp

Vapenköp / Licenspliktiga varor.

Vid beställning av vapen och licenspliktiga vapendelar på SCR.nu betalas en bokningsavgift vid ordertillfället. Bokningsavgiften kan variera men är vanligtvis 500:- för licenspliktiga delar och 1000:- för vapen. När du bokat ett vapen och betalat bokningsavgiften så mailar vi ut licensdokument på det aktuella vapnet. När polisens handläggning är klar slutfaktureras köpet och bokningsavgiften dras av från fakturan.

Fraktkostnad för vapen inom Sverige är 1190:- och läggs till på slutfakturan. För licenspliktiga vapendelar är frakten från 500:- beroende på vikt. Vi hämtning på plats i Enköping utgår ingen avgift. Observera att avhämtning endast kan ske på överenskommen tidpunkt.

Om licens ej utfärdats 12 månader efter köp äger säljande part rätten att avbryta affären. Erlagd bokningsavgift återbetalas ej. Vid nekad licens avbryts affären, bokningsavgift återbetalas ej.

Vid utnyttjande av ångerrätten vid köp av licenspliktigt objekt, tas en administrativ avgift ut (1000 SEK) för tjänsten som vi utför i samband med att objektet sålts. Denna tjänst kan ej ångras.

Ångrar sig köparen efter att licens utfärdats/inköpstillstånd skickats in till polisen på ett vapen/licenspliktig del debiteras köparen för allt administrativt arbete som krävs för att avbryta affären (á 990kr/h), det tillkommer även en återtagningsavgift på 5% av vapnets pris då vapnet därefter klassas som begagnat enligt polisens register.


SCR.nu villkor förmedlingsuppdrag; KÖPARE

AVGIFTER FÖR DIG SOM KÖPARE AV ETT VAPEN ANNONSERAT SOM FÖRMEDLINGSUPPDRAG
Att köpa ett begagnat vapen som SCR.nu förmedlar är ofta mycket förmånligt eftersom Du som köpare inte betalar mer än det utannonserade priset plus en eventuell fraktkostnad (fri avhämtning i Enköping). Vi har inga dolda avgifter. Vid köp via auktionssajter betalar inte sällan köparen både en hög provision samt diverse andra utgifter som inropningsavgift m.m. Detta kan innebära att Du som köpare i slutändan betalat mellan 20-30% utöver det klubbade slutpriset.

BOKA ETT BEGAGNAT VAPEN
Ett vapen bokas direkt via hemsida och bokningsavgiften betalas via något av våra betalningsalternativ. Ett vapen är EJ bokat förrän betalningen är erlagd. Det är köparens skyldighet att snarast efter bokning söka licens för det bokade vapnet. Stjernelund HB kommer att tillhandahålla den information som köparen behöver för att fylla i licensansökan.

VID UTFÄRDAD LICENS
Efter utfärdad licens mailar Stjernelund HB ut slutfaktura och vapnet betalas till fullo innan avhämtning. Vapen som köpts skall avhämtas inom 30 dagar efter att licens utfärdats (om inget annat är överenskommet), därefter tillkommer en förvaringsavgift om 25 SEK/dag. Föremål som ej avhämtats inom sex månader efter utfärdad licens, tillfaller Stjernelund HB. Om licens ej utfärdats 12 månader efter köp äger säljande part rätten att avbryta affären. Erlagd handpenning återbetalas ej. Vid nekad licens avbryts affären, handpenning återbetalas ej.

VAPNETS SKICK
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att själv undersöka föremålet för att bedöma skick och beskaffenhet.

REKLAMATION
Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom fem dagar från uthämtning.