Slutstycken

OBS! En bokningsavgift på 500:- debiteras vid beställning. Resterande belopp debiteras efter godkänd licensansökan. När du bokar en licenspliktig del så mailar vi ut licensdokument och när polisens handläggning är klar slutfakturerar vi delen. Bokningsavgiften dras då av på fakturan. Fraktkostnad för licenspliktiga delar är 250:- och den kostnaden läggs till på slutfakturan om inte delen hämtas på plats i Enköping.
Observera att om tillstånd ej meddelas så betalas inte bokningsavgiften tillbaka.En utsliten / skadad pipa kan bytas utan att separat licens behöver sökas, förutsättning för detta är att originalpipan lämnas in till oss för skrotning. Meddela oss vid beställning så att vi kan ombesörja detta med Polismyndigheten. Administrativ kostnad för detta är 500:-.